CRM software voor productie

Op deze manier kunnen bedrijven in de maakindustrie geld besparen door gebruik te maken van een CRM-systeem.

Customer relationship management houdt zich bezig met het optimaliseren van alle relaties tussen klanten en bedrijven. Het doel is onder andere om nieuwe klanten te winnen en de klantloyaliteit te versterken. In het tijdperk van digitale transformatie wordt CRM-software vooral gebruikt op het gebied van customer relationship management . Maar wat is CRM eigenlijk? In feite zijn de drie letters slechts het acroniem van Customer Relationship Management; de Engelse term voor customer relationship management. Klantrelatiebeheer speelt een belangrijke rol in bedrijven van alle groottes en industrieën. Uiteindelijk kan geen enkel bedrijf overleven in afzondering van zijn klanten. De vereisten voor geschikte CRM-software variëren echter sterk van industrie tot industrie. In het volgende willen we enkele belangrijke functies van CRM-software voor productie nader bekijken. Eerst is het echter noodzakelijk om naar de productie in het algemeen te kijken.

De productie industrie

In de nationale economie behoort de productie tot de secundaire sector. Vanuit een zakelijk perspectief verwijst de term productie naar de goederen die worden geproduceerd door de combinatie van productiefactoren tijdens een transformatieproces. Als algemene term omvat de productie tal van deelgebieden en subindustrieën. Hier kunnen verschillende indelingen worden gemaakt. Er is vaak een onderscheid tussen discrete productie en procesproductie. De eerste houdt zich bezig met de productie van telbare producten. Een voorbeeld van deze industrie is de auto-industrie. Procesproductie daarentegen gaat over mengsels. Een populair voorbeeld van deze industrie is de farmaceutische industrie.

CRM-software voor productie

Alleen al uit een kort inzicht wordt duidelijk dat de productie-industrie zeer divers is. Het omvat bedrijven van veel verschillende oriëntaties. Dit resulteert weer in wisselende eisen voor geschikte <CRM software voor productie. Niettemin zijn er tal van overeenkomsten in de vereiste profielen van bedrijven in de productie-industrie, die hieronder in meer detail zullen worden behandeld. Dit is slechts een overzicht. Uiteindelijk is het aan het individuele bedrijf om individuele vereisten voor bedrijfssoftware te definiëren.

Supply Chain Management

Productiebedrijven maken meestal deel uit van lange toeleveringsketens die zich op wereldwijde schaal uitstrekken. Om een hoge beschikbaarheid te garanderen zonder te veel kapitaal vast te leggen in ongebruikte voorraden, is efficiënte communicatie tussen alle schakels in de supply chain vereist. In het tijdperk van digitale transformatie vertrouwen bedrijven op softwareondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van business software. Functies en modules op het gebied van Extended Relationship Management (xRM) ondersteunen de digitale uitwisseling tussen productiebedrijven en hun business partners. Electronic Data Interchange (EDI) wordt meestal gebruikt. EDI creëert standaarden voor de uitwisseling van gegevens en informatie tussen zelfstandig opererende bedrijven. Dit zorgt voor een efficiënte uitwisseling van informatie in real time in een snel veranderende tijd, zelfs buiten de grenzen van landen.

Rapporten en prognoses

Om het productieproces te kunnen plannen, vertrouwen veel bedrijven op verkoopprognoses. Ze helpen bedrijven in te schatten hoe de vraag naar bepaalde producten zich over een bepaalde periode zal ontwikkelen. CRM-software kan bedrijven helpen geïnformeerde prognoses te maken. Moderne CRM-software fungeert vaak ook als een krachtige analysetool. Binnen het systeem wordt alle belangrijke klantinformatie samengebracht en kan deze bij deze verkoop collectief worden geanalyseerd. Hieruit worden waardevolle inzichten verkregen die het management helpen om weloverwogen beslissingen te nemen.

Conclusie: CRM in productie

Samenvattend kan gesteld worden dat bedrijven in de maakindustrie veel baat kunnen hebben bij het gebruik van CRM-software. Door bestaande klantrelatieprocessen te optimaliseren, helpt het systeem hen nieuwe klanten aan te trekken en relaties met bestaande klanten te versterken. Zo kan het gebruik van geschikte CRM-software uiteindelijk ook een belangrijke bijdrage leveren aan het financiële succes van een bedrijf. Voor dit doel moet het systeem echter ook zijn ontworpen voor gebruik in het betreffende bedrijf. Daarom moeten productiebedrijven die op zoek zijn naar een passende CRM-oplossing zich vooral richten op systemen die specifiek gericht zijn op de eigen branche.